Speech veilingmeester 1e veildag 2022

Dames en heren,

Welkom aan u hier aanwezig in de afmijnzaal van de veilingvereniging Sint-Annaland, maar ook welkom aan allen die nu live of anders op een later tijdstip via de livestream in verbinding met ons zijn.

We staan weer aan het begin van een nieuw veilingseizoen. Het planten van de vroege aardappelen is met name in de maand maart gebeurd onder goede omstandigheden. Het plastic is er op tijd overheen getrokken. Echter de april maand was koud en schraal. Mei daarentegen warm en extreem droog. Maar door de inzet van zoet water is de groei er goed in gebleven en vanaf 19 mei heeft moeder natuur hier ook weer een handje bij geholpen. De gewassen staan er goed voor. We hebben nu alleen maar goed weer nodig, zodat de oogst een vlot verloop kan hebben.

Nog even een korte terugblik op vorig jaar. Corona had in 2021 onze samenleving nog volop in zijn greep. Dit ondanks de door de overheid opgelegde beperkende maatregelen en het ingezette vaccinatie programma. Maar gelukkig zijn nu al geruime tijd bijna alle beperkende maatregen weer opgeheven. We zijn dan ook blij u vandaag weer als vanouds in groten getale te mogen verwelkomen bij de aftrap van het veilingseizoen 2022.

Het veilingseizoen kende in 2021 een vlot verloop. Door de band genomen lagen de kilo-opbrengsten beneden het meerjarig gemiddelde. De prijsvorming daarentegen was overwegend goed, wat vervolgens redelijke financiële resultaten opleverde. Echter de kosten zijn over de gehele linie sterk gestegen. Dit merkt eenieder dagelijks aan den lijve. Ten gevolge van de geringe beschikbaarheid rijzen brandstof- én voedselprijzen de pan uit.

Wat we ook niet onbesproken mogen laten is de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022. Sinds die tijd ligt het gehele land onder vuur en zijn er felle gevechten tussen beide legers. Naast het vele leed is er ook een enorme materiële schade ontstaan. Sommige steden zijn bijna volledig verwoest. De economische gevolgen zijn enorm en voelbaar in heel Europa.

Terug naar vandaag. De start van het veilingseizoen 2022 is dus een week eerder dan vorig jaar. De aanvoer daarentegen hoger dan 2021 en ook de sortering grover dan 2021. Zoals reeds eerder opgemerkt het kostenniveau is het afgelopen jaar explosief gestegen. Dus we hopen dat we vanmorgen bij de aftap van het veilingseizoen 2022 een mooie prijs gaan noteren voor onze vroege aardappelrassen die verhandeld worden onder het wettig gedeponeerd handelsmerk Alvantho.  We willen dan ook graag samen met onze aangesloten telers de inspanning leveren om de komende weken in de vraag te voorzien, door wederom het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam geteeld product.

Onder de klok staat weer een kistje Alvantho aardappelen, waarvan we de opbrengst willen schenken aan een goed doel. Dit jaar is de keuze gevallen op het MS Fonds.

MS staat voor Multiple sclerose en is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed of helemaal geen signalen meer door van en naar de hersenen. Hierdoor kunnen plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. MS is helaas een ziekte die vaker voorkomt dan u denkt. We willen met deze bedrage meehelpen aan het onderzoek tegen deze zenuwslopende zieke.

Tot slot dank ik voor uw aandacht. We vertrouwen weer op een prettige samenwerking en wensen u in het bijzonder een goede gezondheid toe.

D.L. Hage, 31 mei 2022.