Doré

Rasbeschrijving / Teeltadvies  Doré

Afzetmarkt  verse consumptie in binnenland (40/65 mm)
Afzetperiode  juni-augustus

 

Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)

Vroegrijpheid  9 zeer vroeg 
Schil- en vleeskleur   donker geel/licht geel
Knolvorm   rond ovaal
Gevoeligheid stootblauw  7  
Rooibeschadiging  8,5  
Phytophthora loof  2,5 zeer vatbaar
Phytophthora knol  7 weinig vatbaar
Schurftresistentie   4 vatbaar
AM-resistentie   geen

Plantafstanden

Pootgoedmaat cm in rij kg pootgoed per ha
28/35 mm  27-28 1.100 kg
35/50 mm  33-35 2.000 kg

Aandachtspunten en advies

Aandachtspunten Advies Reden
Ritnaalden controle + evt. bestrijden Schaderisico/afkeur
Rhizoctonia  Preventieve knolbehandeling hogere opbrengst  
Pootgoed  voorkiemen vroege oogst
Pootdiepte gelijk maaiveld groen
Onkruidbestrijding   gevoelig voor Sencor
Bemesting Mangaan/magnesiumN: 150-225 kg (- Nmin)
P2O5: volgens bodemanalyse
Kali: 350 kg  uit kunstmest
gebrek voorkomen
Org.mest Beperk het gebruik vertraging afrijping

Alvantho is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.