Premiere

Rasbeschrijving / teeltadvies Premiere

Afzetmarkt verse consumptie in binnenland, frites (40/+ mm) 
Afzetperiode juni-augustus

 
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)

Vroegrijpheid 8,5 zeer vroeg
Schil- en vleeskleur   donkergeel/wit
Knolvorm   rond ovaal
Gevoeligheid stootblauw 6,5  
Rooibeschadiging 6,5  
Phytophthora loof 2,5 zeer vatbaar
Phytophthora knol 6 weinig vatbaar
Schurftresistentie  5 vatbaar
AM-resistentie   A

Plantafstanden

Pootgoedmaat cm in rij kg pootgoed per ha
28/35 mm 27-28 1.100 kg
35/55 mm 35-37 2.500 kg

Aandachtspunten en advies

Aandachtspunten Advies Reden
Ritnaalden controle + evt. bestrijden Schaderisico/afkeur
Rhizoctonia  preventieve knolbehandeling hogere opbrengst
Pootgoed  voorkiemen vroege oogst
Pootdiepte gelijk maaiveld groen
Onkruidbestrijding   gevoelig voor Sencor
Bemesting Mangaan/magnesiumN: 160-180 kg (- Nmin)
P2O5: volgens bodemanalyse
Kali: 350 kg  uit kunstmest
gebrek voorkomen
Org.mest beperkt gebruik latere afrijping

Alvanhto is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.