Frieslander

Rasbeschrijving / teeltadvies Frieslander

Afzetmarkt verse consumptie in binnen- en buitenland, frites (40/+ mm)
Afzetperiode juni-september

 
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)

Vroegrijpheid 8 vroeg
Schil- en vleeskleur   geel/lichtgeel
Knolvorm   ovaal
Gevoeligheid stootblauw   weinig gevoelig
Rooibeschadiging   let op: dunne schil
Phytophthora loof   weinig vatbaar
Phytophthora knol   weinig vatbaar
Schurftresistentie    matig vatbaar
AM-resistentie   A

Plantafstanden

Pootgoedmaat cm in rij kg pootgoed per ha
28/35 mm  20 1.500 kg
35/50 mm  35 2.500 kg

Aandachtspunten en advies

Aandachtspunten Advies Reden
Ritnaalden controle + evt. bestrijden Schaderisico/afkeur
Rhizoctonia  preventieve knolbehandeling hogere opbrengst
Pootgoed  voorkiemen vroege oogst
Pootdiepte gelijk maaiveld groen
Onkruidbestrijding   zeer gevoelig voor Sencor!
Bemesting Mangaan/magnesiumN: 225-250 kg (- Nmin)
P2O5: volgens bodemanalyse
Kali: 350 kg  uit kunstmest
gebrek voorkomen
Org.mest beperkt gebruik latere afrijping

Alvanhto is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.