Eigenheimer

Rasbeschrijving / teeltadvies Eigenheimer

Afzetmarkt verse consumptie in binnenland (40/65 mm) 
Afzetperiode augustus-maart

 
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)

Vroegrijpheid 7 middenvroeg
Schil- en vleeskleur   geel/lichtgeel
Knolvorm   ovaal, diepe ogen
Gevoeligheid stootblauw 6 matig gevoelig
Rooibeschadiging 8  
Phytophthora loof 4,5 vatbaar
Phytophthora knol 3,5 zeer vatbaar
Schurftresistentie  4 vatbaar
AM-resistentie   geen

Plantafstanden

Pootgoedmaat cm in rij kg pootgoed per ha
28/35 mm  24-25 1.200 kg
35/50 mm  32-33 2.000 kg

Aandachtspunten en advies

Aandachtspunten Advies Reden
Ritnaalden controle + evt. bestrijden Schaderisico/afkeur
Rhizoctonia  preventieve knolbehandeling hogere opbrengst
Pootgoed  ogen los, voorkiemen kan betere opkomst
Pootdiepte gelijk maaiveld groen
Onkruidbestrijding   zeer gevoelig voor Sencor!
Bemesting Mangaan/magnesiumN: 225-250 kg (- Nmin)
P2O5: volgens bodemanalyse
Kali: 350 kg  uit kunstmest
gebrek voorkomen
Bij knolzetting Kali overbemesting    minder blauwgevoelig
Org.mest beperkt gebruik onregelmatige knolvorm
Bewaring kiemremmer bij inschuren kiemrust bewaren

Alvanhto is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.