Nicola

Rasbeschrijving / teeltadvies Nicola

Afzetmarkt verse consumptie in binnenland (40/70 mm) 
Afzetperiode augustus-april

 
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)

Vroegrijpheid 6 middenlaat
Schil- en vleeskleur   geel/geel
Knolvorm   lang ovaal
Gevoeligheid stootblauw 7 weinig gevoelig
Rooibeschadiging 6,5  
Phytophthora loof 5 vatbaar
Phytophthora knol 8 weinig vatbaar
Schurftresistentie  5 matig vatbaar
AM-resistentie   A

Plantafstanden

Pootgoedmaat cm in rij kg pootgoed per ha
28/35 mm  24-25 1.200 kg
35/45 mm  30-32 2.400 kg

Aandachtspunten en advies

Aandachtspunten Advies Reden
Ritnaalden controle + evt. bestrijden Schaderisico/afkeur
Rhizoctonia  preventieve knolbehandeling hogere opbrengst
Pootgoed  ogen los betere opkomst
Pootdiepte gelijk maaiveld groen
Onkruidbestrijding   gevoelig voor Basagran
Bemesting Mangaan/magnesiumN: 225-250 kg (- Nmin)
P2O5: volgens bodemanalyse
Kali: 350 kg  uit kunstmest
gebrek voorkomen
Bij knolzetting Kali overbemesting    minder blauwgevoelig
Org.mest goed mogelijk; let op hoeveelheid loofgroei en misvorming
Bewaring GEEN kiemremmer bij inschuren schilverbranding

Alvanhto is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.