Bintje

Rasbeschrijving / Teeltadvies Bintje

Afzetmarkt verse consumptie in binnen- en  buitenland, Frites (40/+ mm)
Afzetperiode september-juni

 

Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)

Vroegrijpheid  6,5  middenvroeg
Schil- en vleeskleur    geel/wit
Knolvorm    ovaal
Gevoeligheid stootblauw  7,5  
Rooibeschadiging  7  
Phytophthora loof  3  zeer vatbaar
Phytophthora knol  4,5  zeer vatbaar
Schurftresistentie   5  vatbaar
AM-resistentie    geen

Plantafstanden

Pootgoedmaat cm in rij kg pootgoed per ha
28/35 mm  29-31  1.300 kg
35/50 mm  35-38  1.900 kg

 
Aandachtspunten en advies

Aandachtspunten Advies Reden
Ritnaalden controle + evt. bestrijden schaderisico/afkeur
Rhizoctonia  preventieve knolbehandeling hogere opbrengst
Pootgoed  ogen los (niet voorkiemen) betere opkomst
Pootdiepte gelijk maaiveld groen
Onkruidbestrijding   geen beperkingen 
Bemesting Mangaan/magnesiumN: 300 kg (- Nmin)
P2O5: volgens bodemanalyse
Kali: 350 kg  uit kunstmest
gebrek voorkomen
Bij knolzetting Kali overbemesten minder blauwgevoelig
Org.mest goed mogelijk; let op hoeveelheid misvorming
Bewaring kiemremmer bij inschuren    kiemrust bewaren

Alvantho is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.