Bildtstar

Rasbeschrijving/Teeltadvies Bildtstar

Afzetmarkt Verse consumptie in binnenland (40/70 mm)
Afzetperiode augustus-april

 

Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)

Vroegrijpheid 6,5  middenvroeg
Schil- en vleeskleur    rood/geel
Knolvorm    rond
Gevoeligheid stootblauw  8  weinig gevoelig
Rooibeschadiging  6  
Phytophthora loof  3,5  zeer vatbaar
Phytophthora knol  3,5  zeer vatbaar
Schurftresistentie     matig vatbaar
AM-resistentie  A  

 

Plantafstanden

Pootgoedmaat cm in rij kg pootgoed per ha
28/35 mm   20-22  1.500 kg
35/50 mm  30-32  2.500 kg
50/55 mm  38-40  3.500 kg

 

Aandachtspunten en advies

Aandachtspunten Advies Reden
Ritnaalden controle + evt. bestrijden  Schaderisico/afkeur
Rhizoctonia  preventieve knolbehandeling  hogere opbrengst
Pootgoed  ogen los  betere opkomst
Pootdiepte gelijk maaiveld  groen
Onkruidbestrijding    geen beperkingen
Bemesting Mangaan/magnesiumN: 250 kg (- Nmin)
P2O5: volgens bodemanalyse
Kali: 350 kg  uit kunstmest
 gebrek voorkomen
Bij knolzetting Kali overbemesting  minder blauwgevoelig
Org.mest beperkt gebruik  holheid+kleur
Bewaring beperkt kiemremmer bij inschuren  schilverbranding

 Alvantho is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.